Intro

TerraBygg är till för att underlätta byggandet av terrarie, det kan räkna ut måtten på skivorna som behövs, visa hur de ska sågas på ett effektivt sätt samt räkna ut reglar och skivor som behövs för att bygga en terrariebänk. Man får även uppgifter på totala priset, volym samt bottenarea.

Vi bygger även färdiga terrarie, för priser på dessa se Priser på terrarie. Terrariena byggs och finns strax utanför Linköping.
Allmänt
Alla mått i programmet anges och fås i millimeter där inget annat anges och det är yttermåtten man anger, detta gäller även vid beräkning av bänken.
Sparade inställningar
När programmet avslutas sparas flera inställingar, bl.a sparas bakgrundsfärg, språkval, storlek och position.
Systemkrav
Ett 3D accelerat grafikkort med OpenGL rekomenderas. Förutom detta finns inga speciella krav för att programmet ska fungera.
Windows
Windows XP eller högre
Linux
CentOS 6.x
Andra distributioner kan göras vid önskemål.

Konstruktionen av terrarie

Det finns två grundläggande skillnader i konstruktion, med eller utan reglar. Att bygga med reglar har blivit populärare eftersom det ger möjlighet att använda tunnare, dvs lättare och oftast billigare, material.
Med reglar
Här ger reglarna stadga och sidostyckena används för att dölja reglarna, bottnen och toppen. Bottnen ligger uppe på reglarna och sidorna och baksidan ställs utanpå.
Utan reglar
Här används bottnen för att hålla upp sidorna och bakstycket, bottnen och toppen är lika stora och sidorna och bakstycket står på bottnen med toppen som ett lock.
Bygga i glas
Om man väljer att bygga sitt terrarie i glas så tar programmet automatiskt bort någon millimeter där det behövs, detta för att man ska kunna stoppa in en tänsticka eller tandpetare när man limmar ihop dem med silicon. Skälet till detta är att man vill ha lite flexibilitet så att inte glasen ligger emot varandra. Glasterrarie går inte att bygga med reglar.
Frontglasen
Måtten på frontglasen är för höga, olika skjutglaslister behöver olika mått på glasen för att man ska kunna sätta i glasen när listen är på plats. Oftast behöver man ha glasen några millimeter mindre på höjden än vad programmet räknar ut, detta gäller även de med lutande front. Innan frontglasen beställs bör man prata med sin glasmästare om saken, det är mycket lättare att får rätt mått från början än att behöva ta bort någon millimeter från ett befintligt glas.
Att tänka på
Man skall också komma ihåg att glasrutornas alla sidor bör vara slipade eftersom det ger ett starkare glas samt att det annars är väldigt lätt att skära sig på dem när man sätter ihop allt. Glaset skall alltid slipas i längdriktningen och inte fram och tillbaka. Detta är speciellt viktigt när man bygger sitt eget akvarie som ska tåla mer belastning än ett terrarie.

Terrarietyperna

Man kan räkna på 3 typer av terrarie samt akvarie. Samtliga utom de I glas, antingen genom materialval eller akvarie, kan byggas med eller utan reglar. Bokstävernas betydelse syns nedan vid "Panelen på vänster sida".
Rektangulär
Den vanligaste typen av terrarie som knappt kräver någon beskrivning.
Hörnterrarie
Även hörnterrarie är ganska vanliga, bredden räknas här på de två sidor som är närmast väggen.
Lutande front
Terrarie med lutande front har endast ett frontglas och som namnet anger så bygger det på att man har en viss lutning på fronten som håller den på plats.
Denna typen används främst när man bygger helglasterrarie. Eftersom glaset ligger på plats av sin egen tyngd så lämpar det sig främst för mindre djur som inte kan "pressa" sig ut.
Akvarie
Uträkningen av akvarie ger enbart måtten, det finns ingen kontroll när det gäller vilken tjocklek på glaset som är lämplig. Vilken glastjocklek man skall välja är främst beroende paring; vilken höjd akvariet har. Längd och bredd på akvariet är inte så viktigt under förutsättning att man limmat tillräckligt med stag.
Allmänna rekomendationer
  • Höjd 30 cm - minst 4 mm
  • Höjd 40 cm - minst 6 mm
  • Höjd 50 cm - minst 8 mm
  • Höjd 60 cm - minst 10 mm
  • Höjd 70 cm - minst 12 mm

Menyn

I menyn kan man spara och öppna de terrarie man räknat på för att enkelt kunna jämföra olika prototyper. Det finns även möjlighet att exportera en bild av terrariet till antingen png, jpeg eller gif format.
Språkval
Det finns för närvarande Svenska och Engelska att välja mellan. Efter att man valt så startar programmet om för att alla ändringar ska börja gälla.
Bakgrundsfärg
Som standard är bakgrundsfärgen vit men genom menyn kan man byta till vilken färg man vill.
Export/Utskrift
Med programmet är det möjligt att skriva ut terrarie, skivor samt bänk till en vanlig skrivare. Det är även möjligt att exportera dessa som bilder. De format av bilder som stödjs är .png, .jpg samt .gif.

Panelen på vänster sida

Alla inställningar och mått anges i den vänsta panelen.
Material info
Här fyller man i information om pris och tjocklek på materialet man vill använda. Bygger man terrarie i helglas så tas materialpriset från "Pris på glas" annars används detta bara för frontglaset när man vill ha det totala priset på ett terrarie.
Mått
Alla mått är i millimeter. Bokstäverna matchar de som finns angivna ovan under "Terrarietyperna". Vissa är dolda I exemplet.
Bredd, (A)
Höjd, (B)
Djup, (C)
Övre list, (D)
Undre list, (E)
Lutning, (F)
Sidopaneler, (G)
Terrarietyp
Här väljer man vilken typ av terrarie man vill räkna på. Man kan även välja att bygga med reglar, då visas två nya fält där man fyller i bredd och höjd på reglarna.
Visa bara reglar
Om man vill se bara själva regelkonstruktionen finns en kryssryta för det.
Sprängskiss
För att enklare kunna se hur de olika skivorna ska placeras kan man välja att visa en sprängskiss av konstruktionen.
Material
Det finns 7 färdiga material att välja mellan för att visa hur terrariet kommer att se ut. Om man vill ha ett eget material så kan man välja det, då kommer en dialog upp där man får visa vilken fil man vill använda.

Skivor

För att göra materialanvändningen effektiv kan man använda sig av programmet för att visa hur man kan såga skivan. När man skrivit in måtten på skivan och hur bred sågklingan är så visar programmet exempel på hur man kan såga sina skivbitar ur skivan.
I de fall där reglarna måste sågas I en icke 90° vinkel så ges den längsta sidan. Programmet tar även hänsyn till hur tjock sågklingan är. Allt detta gör att man får ut en komplett bild som går att lämna till en byggvaruhandel för utsågning. Om man vill köpa hela skivor och såga själv kan man ange priset per skiva o man ser då det totala priset för enbart skivorna nere till vänster i fönstret.

Begränsningar

Det finns några begränsningar på vad programmet gör:

Bänk

I programmet finns även möjligheten att räkna på en enkel bänk till terrariet, med eller utan skiva. Om skivtjockleken sätts till 0 så visas ingen skiva. Längst ner finns en knapp för att hämta djup och bredd från det nyligen konstruerade terrariet.

Slutord

Denna manualen kommer att justeras och fyllas på allt eftersom frågor och synpunkter uppkommer. Får ni några problem med programmet eller har några frågor om det så tveka inte att höra av er på mail så får ni svar så snabbt som möjligt.